תוכנית הדגל לשיקום והשטחת הבטן מבית העוטפת

3,393.00